Vývoj a výroba forem

Na základě Vašich specifických požadavků, představ, či dodaného vzorku pro Vás zajistíme vývoj nového výrobku z pryže a silikonu, který chcete realizovat.

Navrhneme způsob optimální výroby a řešení formy pro nový výrobek.  S našimi zkušenými odborníky hledáme taková technická řešení, která garantují nízké náklady a vysokou kvalitu.

Zrealizujeme výrobu lisovacích a vytlačovaných forem takovým způsobem, že každá forma bude optimálně navržena jak pro daný výrobek tak i  předpoklad její četnosti užívání.

O formy se velmi pečlivě staráme včetně jejich pravidelného čištění, konzervace a uložení.

Odeslat poptávku